Image

Ανθρώπινη καρδιά: όπου είναι, δομή

Η καρδιά είναι το κύριο όργανο της κυκλοφορίας του αίματος, χάρη στο οποίο το αίμα κινείται κατά μήκος ενός μικρού και μεγάλου κύκλου, που περιλαμβάνει όλα τα όργανα και τα συστήματα του σώματος. Η κύρια λειτουργία του είναι να παρέχει αδιάκοπη ροή αίματος στο αγγειακό κρεβάτι. Ένα μέρος του είναι υπεύθυνο για το φλεβικό αίμα, το άλλο για το αρτηριακό αίμα. Η καρδιά είναι σε θέση να παράγει ανεξάρτητα ηλεκτρικά ρεύματα, επιτρέποντάς της να συστέλλεται με την απαιτούμενη δύναμη και συχνότητα.

Είναι η καρδιά ενός ατόμου στο στήθος. Ακριβέστερος εντοπισμός είναι το μεσοθωράκιο (ο χώρος μεταξύ της θωρακικής σπονδυλικής στήλης στο πίσω μέρος, του στέρνου μπροστά και του υπεζωκότα στις πλευρές). Ο υπεζωκότας είναι η serous μεμβράνη των πνευμόνων. Παρακάτω συνορεύει με το κέντρο του τένοντα του διαφράγματος. Η καρδιά, με σκάφη που εκτείνονται από αυτήν, καταλαμβάνει μια μεσαία θέση στο μέσο του μεσοθωράκιου. Ο υπόλοιπος χώρος προορίζεται για την τραχεία, τους λεμφαδένες και τους βρόγχους της πρώτης τάξης. Στο διάστημα, η καρδιά σταθεροποιείται με τη βοήθεια αιμοφόρων αγγείων μεγάλου διαμετρήματος.

Στην μετωπική προβολή παρατηρούμε κυρίως την αριστερή διάταξη και προς τα δεξιά προεξέχει κατά 1-2 cm εξαιτίας του στέρνου. Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο, επομένως μπορεί να αυξηθεί λόγω υπερφόρτωσης, για παράδειγμα, σε αθλητές. Στις γυναίκες, η καρδιά έχει μικρότερο μέγεθος, τα σύνορά της είναι κάπως διαφορετικά - όταν κρουστά, τα δεξιά όρια περνούν κατά μήκος της άκρης του στέρνου.

Εξωτερικά, η καρδιά μοιάζει με κώνο, είναι πιο επιμηκυμένη σε ασθένειες, και σε υπερστερικές έχει στρογγυλεμένο σχήμα. Οι τοίχοι των μυών είναι καλά ανεπτυγμένοι και φτάνουν σε πλάτος έως 8 εκ. Το μήκος τους είναι 12-16 εκατοστά, το εγκάρσιο μέγεθος είναι 8-10 εκ. Στο επάνω μέρος υπάρχουν 2 αίθρια με σκάφη που εκτείνονται από αυτά, στα αριστερά υπάρχουν 2 κοιλίες. Κατά μέσο όρο, η μάζα ενός οργάνου κυμαίνεται από 200 έως 350 γραμμάρια, εξαρτάται από το φύλο και το βαθμό καταλληλότητας του ατόμου. Σε επαγγελματίες αθλητές, η μάζα της καρδιάς μπορεί να φτάσει τα 450 γραμ.

Η καρδιά έχει 4 επιφάνειες:

 • διαφραγματική - πεπλατυσμένη.
 • παραλιακός - κυρτός.
 • δεξιά πνευμονική - επιμήκης και γωνιακή.
 • αριστερό πνευμονικό - στρογγυλεμένο και συντομευμένο.

Για αυτοτροφοδότηση, τα αγγεία βρίσκονται στην επιφάνεια της καρδιάς σε ειδικές αυλακώσεις του ίδιου ονόματος με αρτηρίες και φλέβες. Η στεφανιαία σάλκος περνάει μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών. Προγενέστερο και οπίσθιο μεσοκοιλιακό, αντίστοιχα, μεταξύ των κοιλιών μπροστά και πίσω.

Η εσωτερική δομή έχει μια κοιλότητα που χωρίζεται από χωρίσματα σε 4 θαλάμους: δεξιά και αριστερή αίθριο, δεξιά και αριστερή κοιλία. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται με μεσοκοιλιακό, ενδοατομικό και κολπικό κοιλιακό διάφραγμα. Στην τελευταία, αριστερά και δεξιά, υπάρχει ένα κολποκοιλιακό άνοιγμα, μέσω του οποίου ρέει αίμα από τον κόλπο στην κοιλία.

Ο δεξιός κόλπος έχει σχήμα ακανόνιστου κύβου. Το στρώμα των μυών είναι 3 mm. Έχει 5 τοίχους: το άνω, το οπίσθιο, το πρόσθιο, το εξωτερικό και το εσωτερικό, κοινό με το αριστερό αίθριο. Από τον πυθμένα, η απουσία ενός τοίχου εξηγείται από την παρουσία ενός κολποκοιλιακού ανοίγματος. Το επάνω μέρος είναι κάπως διαστελλόμενο λόγω του φλεβικού κόλπου, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτεροι φλεβόκοκκοι. Στο εμπρόσθιο μέρος της κόγχης στενεύει, σχηματίζοντας το δεξιό αυτί, το πάνω μέρος του οποίου είναι δίπλα στον αορτικό βολβό.

Ο φλεβικός κόλπος σχηματίζεται από τις ανώτερες, χαμηλότερες κοίλες φλέβες και τις φλέβες της καρδιάς. Στο εμπρόσθιο κάτω άκρο της κοίλης φλέβας υπάρχει ωοειδής οπή. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ενδομήτρια ροή αίματος στο έμβρυο, συχνά έχει πολλά νημάτια τένοντα. Στο μέλλον, η τρύπα γίνεται υπερβολική και σχηματίζει ένα ωοειδές φως. Η εσωτερική επιφάνεια του αίθριου έχει ανάγλυφη δομή λόγω μυϊκών κυλίνδρων και μυών χτένας.

Ο αριστερός κόλπος έχει σχήμα ακανόνιστου κύβου, με πάχος μυός 2-3 mm. Έχει 6 τοίχους: πρόσθιο, οπίσθιο, άνω, αριστερό, δεξιά, που αντιπροσωπεύεται από το διατρητικό διάφραγμα, και το κάτω - η βάση της αριστερής κοιλίας. Το πρόσθιο άνω μέρος γωνιακό, είναι ένα αριστερό αυτί. που ταιριάζει στην πνευμονική αρτηρία. Το πίσω μέρος του άνω τοιχώματος έχει 4 ανοίγματα για επικοινωνία με τις πνευμονικές αρτηρίες. Στο κάτω τοίχωμα υπάρχει στοκενοκοιλιακό άνοιγμα. Η εσωτερική επιφάνεια είναι σχετικά ομαλή, με εξαίρεση το αριστερό αυτί. Η νεύρωση του σχηματίζεται από τους χτενισμένους μύες και το υπόλοιπο πτερύγιο από την οβάλ οπή. Αν μια τέτοια τρύπα δεν είναι εντελώς κλειστή, έχει μια κοιλότητα που μοιάζει με σχισμή, το μέγεθος μιας ακίδας, τότε φαίνεται από τον αριστερό κόλπο πολύ καλύτερα.

Εξωτερικά, η δεξιά κοιλία οριοθετείται από τα αριστερά και τα κολπικά αυλάκια. Έχει κωνικό σχήμα, η βάση του οποίου είναι δίπλα στο δεξιό κόλπο, και το αιχμηρό τμήμα βλέπει προς τα κάτω και προς τα αριστερά. Το πάχος του μυϊκού στρώματος είναι κατά μέσο όρο 5 mm. Ο πρόσθιος τοίχος είναι κυρτός, ο οπίσθιος τοίχος είναι επίπεδος και ο μεσαίος αντιπροσωπεύεται από το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Η κοιλότητα χωρίζεται οπτικά σε δύο τμήματα. Πίσω - πλάτος και έχει ένα μήνυμα με το δεξί αίθριο. Το εμπρόσθιο τμήμα είναι στενό και επιμήκη. Ανάμεσά τους περνάει ο μυϊκός άξονας.

Στην περιοχή του κολποκοιλιακού ανοίγματος υπάρχει μια βαλβίδα που σχηματίζεται από το ενδοκάρδιο, το εσωτερικό μυϊκό στρώμα. Η δομή του περιέχει μυϊκές και κολλαγόνες ίνες που συνδέονται με το δεξιό κόλπο. Η βαλβίδα έχει τρεις βαλβίδες και χορδές που εκτείνονται από αυτές, οι οποίες συνδέονται με τους θηλοειδείς μύες. Συνολικά, υπάρχουν τρεις τέτοιοι μύες: μπροστά, μεγάλοι και διαφραγματικοί.

Η αριστερή κοιλία έχει ένα επιμήκη ωοειδές σχήμα. Το μυϊκό στρώμα μπορεί να φτάσει τα 14 εκ. Έχει δύο μέρη: το πίσω μέρος συνδέεται με το αίθριο και το εμπρός με την αορτή. Κατά μήκος της περιμέτρου του κολποκοιλιακού στομίου υπάρχει μια βαλβίδα με το ίδιο όνομα, η οποία κατά τη στιγμή της συστολής της καρδιάς εμποδίζει την αντίστροφη ροή του αίματος. Η βαλβίδα αντιπροσωπεύεται από το εμπρόσθιο και το οπίσθιο πτερύγιο. Το εσωτερικό οπίσθιο τμήμα της αριστερής κοιλίας έχει μια έντονη δομή μυϊκών δοκίδων, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους, παρέχοντας μεγαλύτερη συσταλτικότητα.

Η σύσπαση του καρδιακού μυός πραγματοποιείται με τη βοήθεια του συστήματος καρδιακής αγωγής, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στους διαδιάστατους διαδιασπολικούς και μεσοκυκλικούς διαμερισμούς και αντιπροσωπεύεται από τον κόλπο του κόλπου, τη δέσμη του His και τις ίνες Purkinje.

Η εξωτερική καρδιά είναι καλυμμένη με μια serous τσάντα, περικάρδιο. Έχει δύο στρώματα - εξωτερικά ελεύθερα και εσωτερικά, συναρμολογημένα με το άνω μυϊκό στρώμα της καρδιάς.

Η δομή και η αρχή της καρδιάς

Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο στον άνθρωπο και στα ζώα που αντλεί αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων.

Καρδιακή λειτουργία - γιατί χρειαζόμαστε καρδιά;

Το αίμα μας παρέχει όλο το σώμα με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, έχει επίσης μια λειτουργία καθαρισμού, βοηθώντας στην απομάκρυνση των μεταβολικών απορριμμάτων.

Η λειτουργία της καρδιάς είναι να αντλεί αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων.

Πόσο αίμα κάνει η αντλία καρδιάς ενός ατόμου;

Οι ανθρώπινες καρδιακές αντλίες σε μια ημέρα από 7.000 έως 10.000 λίτρα αίματος. Αυτό είναι περίπου 3 εκατομμύρια λίτρα ετησίως. Αποδεικνύεται μέχρι 200 ​​εκατομμύρια λίτρα σε μια ζωή!

Η ποσότητα του άντλησης αίματος μέσα σε ένα λεπτό εξαρτάται από το τρέχον σωματικό και συναισθηματικό φορτίο - όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο, τόσο περισσότερο αίμα χρειάζεται το σώμα. Έτσι η καρδιά μπορεί να περάσει μέσα από 5 έως 30 λίτρα σε ένα λεπτό.

Το κυκλοφοριακό σύστημα αποτελείται από περίπου 65 χιλιάδες σκάφη, το συνολικό μήκος τους είναι περίπου 100 χιλιάδες χιλιόμετρα! Ναι, δεν είμαστε σφραγισμένοι.

Κυκλοφορικό σύστημα

Κυκλοφορικό σύστημα (κινούμενα σχέδια)

Το ανθρώπινο καρδιαγγειακό σύστημα σχηματίζεται από δύο κύκλους κυκλοφορίας του αίματος. Με κάθε κτύπο της καρδιάς, το αίμα κινείται και στους δύο κύκλους ταυτόχρονα.

Κυκλοφορικό σύστημα

 1. Το αποξυγονωμένο αίμα από την ανώτερη και κατώτερη κοίλη φλέβα εισέρχεται στο δεξιό κόλπο και μετά στη δεξιά κοιλία.
 2. Από τη δεξιά κοιλία, το αίμα ωθείται στον πνευμονικό κορμό. Οι πνευμονικές αρτηρίες τραβούν αίμα απευθείας στους πνεύμονες (πριν τα πνευμονικά τριχοειδή αγγεία), όπου δέχεται οξυγόνο και απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα.
 3. Έχοντας λάβει αρκετό οξυγόνο, το αίμα επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς μέσω των πνευμονικών φλεβών.

Μεγάλος κύκλος κυκλοφορίας αίματος

 1. Από το αριστερό αίθριο, το αίμα μετακινείται στην αριστερή κοιλία, από όπου αντλείται περαιτέρω μέσα από την αορτή στην συστηματική κυκλοφορία.
 2. Έχοντας περάσει ένα δύσκολο μονοπάτι, το αίμα μέσω των κοίλων φλεβών φθάνει και πάλι στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.

Κανονικά, η ποσότητα αίματος που εκτοξεύεται από τις κοιλίες της καρδιάς με κάθε συστολή είναι ίδια. Έτσι, ένας ίσος όγκος αίματος ρέει ταυτόχρονα στους μεγάλους και μικρούς κύκλους.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φλεβών και των αρτηριών;

 • Οι φλέβες έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν αίμα στην καρδιά και το καθήκον των αρτηριών είναι να προμηθεύουν αίμα προς την αντίθετη κατεύθυνση.
 • Η αρτηριακή πίεση στις φλέβες είναι χαμηλότερη από τις αρτηρίες. Σύμφωνα με αυτό, οι αρτηρίες των τοιχωμάτων διακρίνονται από μεγαλύτερη ελαστικότητα και πυκνότητα.
 • Οι αρτηρίες κορεσμούν το "φρέσκο" ιστό και οι φλέβες παίρνουν το αίμα "αποβλήτων".
 • Σε περίπτωση αγγειακής βλάβης, η αρτηριακή ή φλεβική αιμορραγία μπορεί να διακρίνεται από την ένταση και το χρώμα του αίματος. Αρτηριακή - ισχυρή, παλλόμενη, ξυλοδαρμό "κρήνη", το χρώμα του αίματος είναι φωτεινό. Φλεβική - αιμορραγία σταθερής έντασης (συνεχής ροή), το χρώμα του αίματος είναι σκοτεινό.

Ανατομική δομή της καρδιάς

Το βάρος της καρδιάς ενός ατόμου είναι μόνο 300 γραμμάρια (κατά μέσο όρο, 250 γραμμάρια για τις γυναίκες και 330 γραμμάρια για τους άνδρες). Παρά το σχετικά χαμηλό βάρος, αυτό είναι αναμφισβήτητα ο κύριος μυς στο ανθρώπινο σώμα και η βάση της ζωτικής δραστηριότητας του. Το μέγεθος της καρδιάς είναι πράγματι περίπου ίσο με τη γροθιά ενός ατόμου. Οι αθλητές μπορεί να έχουν μια καρδιά μιάμιση φορά μεγαλύτερη από ένα συνηθισμένο άτομο.

Η καρδιά βρίσκεται στη μέση του στήθους σε επίπεδο 5-8 σπονδύλων.

Κανονικά, το κάτω μέρος της καρδιάς βρίσκεται κυρίως στο αριστερό μισό του θώρακα. Υπάρχει μια παραλλαγή της συγγενούς παθολογίας στην οποία όλα τα όργανα αντικατοπτρίζονται. Ονομάζεται μεταφορά των εσωτερικών οργάνων. Ο πνεύμονας, δίπλα στον οποίο βρίσκεται η καρδιά (συνήθως το αριστερό), έχει μικρότερο μέγεθος σε σχέση με το άλλο μισό.

Η πίσω επιφάνεια της καρδιάς βρίσκεται κοντά στην σπονδυλική στήλη και το μέτωπο προστατεύεται αξιόπιστα από το στέρνο και τις νευρώσεις.

Η ανθρώπινη καρδιά αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες κοιλότητες (θαλάμους) διαιρούμενες με χωρίσματα:

 • δύο επάνω αριστερή και δεξιά αίτια.
 • και δύο κάτω - αριστερά και δεξιά κοιλίες.

Η δεξιά πλευρά της καρδιάς περιλαμβάνει το δεξιό κόλπο και την κοιλία. Το αριστερό μισό της καρδιάς αντιπροσωπεύεται από την αριστερή κοιλία και το αίθριο, αντίστοιχα.

Οι κάτω και άνω κοίλες φλέβες εισέρχονται στο δεξιό κόλπο και οι πνευμονικές φλέβες εισέρχονται στον αριστερό κόλπο. Οι πνευμονικές αρτηρίες (που ονομάζεται επίσης πνευμονικός κορμός) εξέρχονται από τη δεξιά κοιλία. Από την αριστερή κοιλία αυξάνεται η αύξουσα αορτή.

Δομή καρδιακού τοιχώματος

Δομή καρδιακού τοιχώματος

Η καρδιά έχει προστασία από την υπερβολική καταπόνηση και άλλα όργανα, τα οποία ονομάζονται περικαρδία ή περικαρδιακή σακούλα (ένα είδος θήκης όπου το όργανο είναι κλειστό). Έχει δύο στρώσεις: τον εξωτερικό πυκνό στερεό συνδετικό ιστό, που ονομάζεται ινώδης μεμβράνη του περικαρδίου και της εσωτερικής (περικαρδιακής serous).

Αυτό ακολουθείται από ένα παχύ στρώμα μυών - το μυοκάρδιο και το ενδοκάρδιο (λεπτή εσωτερική μεμβράνη συνδετικού ιστού της καρδιάς).

Έτσι, η ίδια η καρδιά αποτελείται από τρία στρώματα: το επικάρδιο, το μυοκάρδιο, τον ενδοκάρδιο. Είναι η συστολή του μυοκαρδίου που αντλεί αίμα μέσω των αγγείων του σώματος.

Τα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας είναι περίπου τριπλάσια από τα τοιχώματα της δεξιάς! Το γεγονός αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η λειτουργία της αριστερής κοιλίας συνίσταται στην ώθηση του αίματος στην συστημική κυκλοφορία, όπου η αντίδραση και η πίεση είναι πολύ υψηλότερες από ό, τι στο μικρό.

Βαλβίδες καρδιάς

Διάταξη καρδιακής βαλβίδας

Οι ειδικές βαλβίδες καρδιάς σας επιτρέπουν να διατηρείτε συνεχώς τη ροή του αίματος στην σωστή (μονοκατευθυντική) κατεύθυνση. Οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν ένα προς ένα, είτε αφήνοντας στο αίμα είτε μπλοκάροντας το μονοπάτι. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι τέσσερις βαλβίδες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας είναι μια τρικυκλική βαλβίδα. Περιέχει τρεις ειδικές πλάκες-φύλλο, ικανές κατά τη συστολή της δεξιάς κοιλίας για να παρέχουν προστασία από αντίστροφο ρεύμα (παλινδρόμηση) αίματος στο αίθριο.

Ομοίως, η μιτροειδής βαλβίδα λειτουργεί, μόνο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς και είναι bicuspid στη δομή της.

Η αορτική βαλβίδα εμποδίζει την εκροή αίματος από την αορτή στην αριστερή κοιλία. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν η αριστερή κοιλία συστέλλεται, η αορτική βαλβίδα ανοίγει ως αποτέλεσμα της αρτηριακής πίεσης πάνω σε αυτήν, έτσι μετακινείται στην αορτή. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαστολής (η περίοδος χαλάρωσης της καρδιάς), η αντίστροφη ροή αίματος από την αρτηρία συμβάλλει στο κλείσιμο των βαλβίδων.

Κανονικά, η αορτική βαλβίδα έχει τρία φυλλάδια. Η συνηθέστερη συγγενής ανωμαλία της καρδιάς είναι η αορτική βαλβίδα. Αυτή η παθολογία συμβαίνει στο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού.

Μια πνευμονική βαλβίδα κατά τη στιγμή της συστολής της δεξιάς κοιλίας επιτρέπει στο αίμα να ρέει στον πνευμονικό κορμό και κατά τη διάρκεια της διαστολής δεν του επιτρέπει να ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης αποτελείται από τρία φτερά.

Καρδιακά αγγεία και στεφανιαία κυκλοφορία

Η ανθρώπινη καρδιά χρειάζεται τροφή και οξυγόνο, καθώς και κάθε άλλο όργανο. Τα σκάφη που παρέχουν (τρέφοντας) την καρδιά με αίμα καλούνται στεφανιαία ή στεφανιαία. Αυτά τα σκάφη ξεχωρίζουν από τη βάση της αορτής.

Οι στεφανιαίες αρτηρίες παρέχουν στην καρδιά αίμα, οι στεφανιαίες φλέβες αφαιρούν το αποξυγονωμένο αίμα. Αυτές οι αρτηρίες που βρίσκονται στην επιφάνεια της καρδιάς ονομάζονται επικαρδιακές. Το υποενδοκάρδιο ονομάζεται στεφανιαία αρτηρία κρυμμένη βαθιά στο μυοκάρδιο.

Το μεγαλύτερο μέρος της εκροής αίματος από το μυοκάρδιο συμβαίνει μέσω τριών καρδιακών φλεβών: μεγάλων, μεσαίων και μικρών. Σχηματίζοντας το στεφανιαίο κόλπο, πέφτουν στο δεξιό κόλπο. Οι πρόσθιες και μικρές φλέβες της καρδιάς παρέχουν αίμα απευθείας στο δεξιό κόλπο.

Οι στεφανιαίες αρτηρίες χωρίζονται σε δύο τύπους - δεξιά και αριστερά. Ο τελευταίος αποτελείται από τις πρόσθιες μεσοκοιλιακές και περιφερικές αρτηρίες. Μια μεγάλη φλέβα της καρδιάς κλαδεύει τις οπίσθιες, μεσαίες και μικρές φλέβες της καρδιάς.

Ακόμη και οι εντελώς υγιείς άνθρωποι έχουν τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά της στεφανιαίας κυκλοφορίας. Στην πραγματικότητα, τα σκάφη μπορεί να μην φαίνονται και να βρίσκονται όπως φαίνεται στην εικόνα.

Πώς αναπτύσσεται η καρδιά (μορφή);

Για το σχηματισμό όλων των συστημάτων του σώματος το έμβρυο απαιτεί τη δική του κυκλοφορία του αίματος. Επομένως, η καρδιά είναι το πρώτο λειτουργικό όργανο που προκύπτει στο σώμα ενός ανθρώπινου εμβρύου, συμβαίνει περίπου κατά την τρίτη εβδομάδα εμβρυϊκής ανάπτυξης.

Το έμβρυο στην αρχή είναι απλά ένα σύμπλεγμα κυττάρων. Αλλά με την πορεία της εγκυμοσύνης, γίνονται όλο και περισσότερο, και τώρα συνδέονται, σχηματίζοντας σε προγραμματισμένες μορφές. Πρώτον, σχηματίζονται δύο σωλήνες, οι οποίοι στη συνέχεια συγχωνεύονται σε ένα. Ο σωλήνας αυτός αναδιπλώνεται και σπεύδει προς τα κάτω για να σχηματίσει έναν βρόχο - τον κύριο βρόχο της καρδιάς. Αυτός ο βρόχος είναι μπροστά στην ανάπτυξη όλων των άλλων κυττάρων και επεκτείνεται γρήγορα και στη συνέχεια βρίσκεται στα δεξιά (ίσως προς τα αριστερά, που σημαίνει ότι η καρδιά θα βρίσκεται σε μορφή καθρέφτη) με τη μορφή δακτυλίου.

Έτσι, συνήθως την 22η ημέρα μετά τη σύλληψη, συμβαίνει η πρώτη συστολή της καρδιάς και από την 26η ημέρα το έμβρυο έχει τη δική του κυκλοφορία του αίματος. Περαιτέρω ανάπτυξη περιλαμβάνει την εμφάνιση των septa, το σχηματισμό βαλβίδων και την αναδιαμόρφωση των θαλάμων της καρδιάς. Τα διαμερίσματα σχηματίζονται από την πέμπτη εβδομάδα και οι βαλβίδες καρδιάς θα διαμορφωθούν από την ένατη εβδομάδα.

Είναι ενδιαφέρον ότι η καρδιά του εμβρύου αρχίζει να χτυπά με τη συχνότητα ενός συνηθισμένου ενήλικου - 75-80 περικοπές ανά λεπτό. Στη συνέχεια, από την αρχή της έβδομης εβδομάδας, ο παλμός είναι περίπου 165-185 παλμοί ανά λεπτό, η οποία είναι η μέγιστη τιμή, ακολουθούμενη από επιβράδυνση. Ο παλμός του νεογέννητου κυμαίνεται από 120-170 περικοπές ανά λεπτό.

Φυσιολογία - η αρχή της ανθρώπινης καρδιάς

Εξετάστε λεπτομερώς τις αρχές και τους νόμους της καρδιάς.

Κύκλος καρδιάς

Όταν ένας ενήλικας είναι ήρεμος, η καρδιά του συμβαίνει περίπου 70-80 κύκλους ανά λεπτό. Ένας ρυθμός παλμού ισοδυναμεί με έναν καρδιακό κύκλο. Με μια τέτοια ταχύτητα μείωσης, ένας κύκλος διαρκεί περίπου 0,8 δευτερόλεπτα. Από τότε, η κολπική συστολή είναι 0.1 δευτερόλεπτα, οι κοιλίες - 0.3 δευτερόλεπτα και η περίοδος χαλάρωσης - 0.4 δευτερόλεπτα.

Η συχνότητα του κύκλου καθορίζεται από τον οδηγό του καρδιακού ρυθμού (το τμήμα του καρδιακού μυός στο οποίο προκύπτουν παλμοί που ρυθμίζουν τον καρδιακό ρυθμό).

Οι ακόλουθες έννοιες διακρίνονται:

 • Συστολή (σύσπαση) - σχεδόν πάντα, η έννοια αυτή συνεπάγεται συστολή των κοιλιών της καρδιάς, η οποία οδηγεί σε τράνταγμα του αίματος κατά μήκος του αρτηριακού διαύλου και μεγιστοποίηση της πίεσης στις αρτηρίες.
 • Διάσταση (παύση) - η περίοδος κατά την οποία ο καρδιακός μυς βρίσκεται στο στάδιο χαλάρωσης. Σε αυτό το σημείο, οι θάλαμοι της καρδιάς είναι γεμάτοι με αίμα και η πίεση στις αρτηρίες μειώνεται.

Έτσι, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης καταγράφει πάντα δύο δείκτες Για παράδειγμα, πάρτε τους αριθμούς 110/70, τι εννοούν;

 • 110 είναι ο ανώτερος αριθμός (συστολική πίεση), δηλαδή, είναι η αρτηριακή πίεση στις αρτηρίες την ώρα του καρδιακού παλμού.
 • 70 είναι ο μικρότερος αριθμός (διαστολική πίεση), δηλαδή, είναι η αρτηριακή πίεση στις αρτηρίες κατά τη στιγμή της χαλάρωσης της καρδιάς.

Μια απλή περιγραφή του καρδιακού κύκλου:

Κύκλος καρδιάς (κινούμενη εικόνα)

Τη στιγμή της χαλάρωσης της καρδιάς, οι κόλποι και οι κοιλίες (μέσω των ανοιχτών βαλβίδων) γεμίζουν με αίμα.

 • Παρουσιάζεται συστολή (σύσπαση) των κόλπων, η οποία σας επιτρέπει να μετακινήσετε πλήρως το αίμα από την αίθουσα στις κοιλίες. Η κολπική συστολή αρχίζει στο σημείο της εισροής των φλεβών μέσα σε αυτήν, γεγονός που εγγυάται την πρωταρχική συμπίεση των στόχων τους και την ανικανότητα του αίματος να ρέει πίσω στις φλέβες.
 • Οι αρθρώσεις χαλαρώνουν και οι βαλβίδες που διαχωρίζουν τις αρθρίτιδες από τις κοιλίες (τρικυκλικό και μιτροειδές) κοντά. Παρουσιάζεται κοιλιακή συστολή.
 • Η κοιλιακή συστολή προωθεί το αίμα στην αορτή μέσω της αριστερής κοιλίας και μέσα στην πνευμονική αρτηρία μέσω της δεξιάς κοιλίας.
 • Στη συνέχεια έρχεται μια παύση (διάσταση). Ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
 • Συμβατικά, για ένα παλμικό παλμό, υπάρχουν δύο καρδιακοί παλμοί (δύο συστολές) - πρώτα οι αρθρίτιδες και στη συνέχεια οι κοιλίες μειώνονται. Εκτός από την κοιλιακή συστολή, υπάρχει κολπική συστολή. Η συστολή των κόλπων δεν έχει αξία στο μετρημένο έργο της καρδιάς, αφού στην περίπτωση αυτή ο χρόνος χαλάρωσης (διάσταση) είναι αρκετός για να γεμίσει τις κοιλίες με αίμα. Ωστόσο, όταν η καρδιά αρχίζει να κτυπά πιο συχνά, η κολπική συστολή γίνεται κρίσιμη - χωρίς αυτήν, οι κοιλίες απλά δεν θα είχαν χρόνο να γεμίσουν με αίμα.

  Η πίεση του αίματος μέσω των αρτηριών εκτελείται μόνο όταν οι κοιλίες μειώνονται, αυτές οι ωθήσεις-συστολές ονομάζονται παλμοί.

  Καρδιακός μυς

  Η μοναδικότητα του καρδιακού μυός έγκειται στην ικανότητά του να ρυθμίζει τις αυτόματες συσπάσεις, εναλλασσόμενες με τη χαλάρωση, η οποία λαμβάνει χώρα συνεχώς καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Το μυοκάρδιο (μεσαίο μυϊκό στρώμα της καρδιάς) των κόλπων και των κοιλιών διαιρείται, γεγονός που τους επιτρέπει να συστέλλονται χωριστά το ένα από το άλλο.

  Τα καρδιομυοκύτταρα είναι μυϊκά κύτταρα της καρδιάς με μια ειδική δομή, η οποία επιτρέπει τη μετάδοση ενός κύματος διέγερσης με έναν ιδιαίτερα συντονισμένο τρόπο. Έτσι, υπάρχουν δύο τύποι καρδιομυοκυττάρων:

  • οι συνηθισμένοι εργαζόμενοι (99% του συνολικού αριθμού καρδιακών μυϊκών κυττάρων) σχεδιάζονται για να λαμβάνουν ένα σήμα από έναν βηματοδότη μέσω της διεξαγωγής καρδιομυοκυττάρων.
  • ειδικά αγώγιμα (1% του συνολικού αριθμού καρδιακών μυϊκών κυττάρων) καρδιομυοκύτταρα αποτελούν το σύστημα αγωγιμότητας. Στη λειτουργία τους, μοιάζουν με τους νευρώνες.

  Όπως οι σκελετικοί μύες, ο καρδιακός μυς είναι ικανός να αυξάνει τον όγκο και να αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας του. Ο όγκος καρδιάς των αθλητών αντοχής μπορεί να είναι κατά 40% μεγαλύτερος από αυτόν ενός συνηθισμένου ατόμου! Αυτή είναι μια χρήσιμη υπερτροφία της καρδιάς, όταν τεντώνει και είναι ικανή να αντλεί περισσότερο αίμα σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπάρχει μια άλλη υπερτροφία - που ονομάζεται "αθλητική καρδιά" ή "καρδιά ταύρου".

  Η κατώτατη γραμμή είναι ότι μερικοί αθλητές αυξάνουν τη μάζα του ίδιου του μυός, παρά την ικανότητά του να τεντώνει και να προωθεί μεγάλους όγκους αίματος. Ο λόγος για αυτό είναι ανεύθυνα καταρτισμένα προγράμματα κατάρτισης. Οπωσδήποτε κάθε σωματική άσκηση, ειδικά δύναμη, θα πρέπει να κατασκευαστεί με βάση το καρδιο. Διαφορετικά, η υπερβολική σωματική άσκηση σε μια απροετοίμαστη καρδιά προκαλεί μυοκαρδιακή δυστροφία, οδηγώντας σε πρόωρο θάνατο.

  Σύστημα καρδιακής αγωγής

  Το αγώγιμο σύστημα της καρδιάς είναι μια ομάδα ειδικών σχηματισμών που αποτελούνται από μη τυποποιημένες μυϊκές ίνες (αγώγιμα καρδιομυοκύτταρα), που χρησιμεύουν ως μηχανισμός εξασφάλισης της αρμονικής εργασίας των καρδιακών τμημάτων.

  Διαδρομή ώθησης

  Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει τον αυτοματισμό της καρδιάς - τη διέγερση των παλμών που γεννιούνται σε καρδιομυοκύτταρα χωρίς εξωτερικό ερέθισμα. Σε μια υγιή καρδιά, η κύρια πηγή των παλμών είναι ο κόλπος κόλπων (κόλπος κόλπων). Αυτός οδηγεί και επικαλύπτει τις παρορμήσεις από όλους τους άλλους βηματοδότες. Αλλά εάν συμβεί κάποια ασθένεια που οδηγεί σε σύνδρομο ασθενούς κόλπου, τότε άλλα τμήματα της καρδιάς αναλαμβάνουν τη λειτουργία της. Έτσι, ο κολποκοιλιακός κόμβος (αυτόματο κέντρο της δεύτερης τάξης) και η δέσμη του His (AC τρίτης τάξης) μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν ο κόλπος του κόλπου είναι ασθενής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δευτερεύοντες κόμβοι ενισχύουν τον αυτοματισμό τους και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του κόλπου κόλπου.

  Ο φλεβοκομβικός κόμβος βρίσκεται στο ανώτερο οπίσθιο τοίχωμα του δεξιού κόλπου σε άμεση γειτνίαση με το στόμα της ανώτερης κοίλης φλέβας. Αυτός ο κόμβος εκκινεί παλμούς με συχνότητα περίπου 80-100 φορές ανά λεπτό.

  Κολποκοιλιακός κόμβος (AV) διατεταγμένο εις το κατώτερο μέρος του δεξιού κόλπου με το κολποκοιλιακό διάφραγμα. Αυτό το διαμέρισμα εμποδίζει την εξάπλωση των παλμών απευθείας στις κοιλίες, παρακάμπτοντας τον κόμβο AV. Εάν το φλεβόκομβο αποδυναμώνεται, ο κολποκοιλιακός θα αναλάβει τη λειτουργία και αρχίζει της να διαβιβάζει παλμούς του καρδιακού μυός σε μία συχνότητα 40-60 παλμούς ανά λεπτό.

  Στη συνέχεια, ο κολποκοιλιακός κόμβος περνάει στη δέσμη του His (η κολποκοιλιακή δέσμη χωρίζεται σε δύο πόδια). Το δεξί πόδι κινείται προς τη δεξιά κοιλία. Το αριστερό πόδι χωρίζεται σε δύο μισά.

  Η κατάσταση με την αριστερή δέσμη του δεν είναι πλήρως κατανοητή. Πιστεύεται ότι το αριστερό πόδι των μπροστινών ινών υποκατάστημα κατευθύνει προς τα εμπρός και το πλευρικό τοίχωμα της αριστερής κοιλίας, και η οπίσθια υποκατάστημα τροφοδοτεί τις ίνες οπίσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας, και το κάτω τμήμα του πλευρικού τοιχώματος.

  Στην περίπτωση αδυναμίας του κόλπου και του αποκλεισμού του κολποκοιλιακού κόλου, η δέσμη του His είναι ικανή να δημιουργήσει παλμούς με ταχύτητα 30-40 ανά λεπτό.

  Αγώγιμο σύστημα βαθαίνει περαιτέρω διακλάδωση σε μικρότερα κλαδιά θάνατο που συνοψίζονται στον Purkinje ίνες που διεισδύουν στον ολόκληρο μυοκάρδιο και να χρησιμεύσει ως μηχανισμός μετάδοσης για κοιλιακού μυός. Οι ίνες Purkinje είναι σε θέση να εκκινούν παλμούς με συχνότητα 15-20 ανά λεπτό.

  Κατ 'εξαίρεση εκπαιδευμένοι αθλητές μπορούν να έχουν μια φυσιολογική καρδιακή συχνότητα σε ηρεμία μέχρι τα χαμηλότερα καταγράφονται στοιχεία - μόνο 28 καρδιακούς παλμούς ανά λεπτό! Ωστόσο, για το μέσο άτομο, ακόμη και οδηγώντας μια πολύ δραστήρια ζωή, το ρυθμό της καρδιάς κάτω από 50 παλμούς ανά λεπτό μπορεί να είναι ένα σημάδι της βραδυκαρδίας. Αν έχετε δει ένα τόσο χαμηλό καρδιακό ρυθμό, θα πρέπει να εξεταστεί από καρδιολόγο.

  Καρδιακός ρυθμός

  Ο καρδιακός ρυθμός ενός νεογέννητου μπορεί να είναι περίπου 120 κτύποι ανά λεπτό. Με τη συμβατική ωρίμανση παλμό της ανθρώπινης σταθεροποιηθεί στο εύρος από 60 έως 100 παλμούς ανά λεπτό. Καλά εκπαιδευμένοι αθλητές (μιλάμε για τους ανθρώπους με ένα καλά εκπαιδευμένο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα) έχουν παλμό μεταξύ 40 και 100 παλμούς ανά λεπτό.

  Ο ρυθμός της καρδιάς ελέγχεται από το νευρικό σύστημα - ο συμπαθητικός ενισχύει τις συσπάσεις και ο παρασυμπαθητικός εξασθενεί.

  Η καρδιακή δραστηριότητα εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την περιεκτικότητα σε ιόντα ασβεστίου και καλίου στο αίμα. Άλλες βιολογικά δραστικές ουσίες συμβάλλουν επίσης στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Η καρδιά μας μπορεί να αρχίσει να χτυπάει πιο συχνά υπό την επίδραση των ενδορφινών και των ορμονών που εκκρίνονται όταν ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ή το φιλί.

  Επιπλέον, το ενδοκρινικό σύστημα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον καρδιακό ρυθμό και στη συχνότητα των συσπάσεων και τη δύναμή τους. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση της αδρεναλίνης από τα επινεφρίδια προκαλεί αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Η αντίθετη ορμόνη είναι η ακετυλοχολίνη.

  Καρδιάς

  Μια από τις ευκολότερες μεθόδους για τη διάγνωση καρδιακών παθήσεων είναι η ακρόαση στο στήθος με ένα στέφωνανδοσκόπιο (ακρόαση).

  Σε μια υγιή καρδιά, όταν εκτελείται κανονική ακρόαση, ακούγονται μόνο δύο καρδιακοί ήχοι - ονομάζονται S1 και S2:

  • S1 - ο ήχος που εκπέμπεται κατά το κλείσιμο του κολποκοιλιακού (μιτροειδούς και τριγλώχινας) βαλβίδες κατά τη συστολή (σύσπαση) των κοιλιών.
  • S2 - ο ήχος που εκπέμπεται όταν το κλείσιμο του μηνοειδούς (αορτική και πνευμονική) βαλβίδες κατά τη διαστολή (χαλάρωση) των κοιλιών.

  Κάθε ήχος αποτελείται από δύο συνιστώσες, αλλά για το ανθρώπινο αυτί συγχωνεύονται σε ένα λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ τους. Εάν υπό φυσιολογικές συνθήκες ακρόασης ακούγονται επιπλέον ήχοι, τότε αυτό μπορεί να υποδεικνύει ασθένεια του καρδιαγγειακού συστήματος.

  Μερικές φορές στην καρδιά μπορούν να ακουστούν επιπλέον ανώμαλοι ήχοι, που ονομάζονται καρδιακοί ήχοι. Κατά κανόνα, η παρουσία θορύβου υποδεικνύει οποιαδήποτε παθολογία της καρδιάς. Για παράδειγμα, ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει επιστροφή του αίματος προς την αντίθετη κατεύθυνση (παλινδρόμηση) λόγω ακατάλληλης λειτουργίας ή βλάβης σε μια βαλβίδα. Ωστόσο, ο θόρυβος δεν είναι πάντα σύμπτωμα της νόσου. Για να διευκρινιστούν οι λόγοι για την εμφάνιση επιπλέον ήχων στην καρδιά είναι να κάνετε μια υπερηχογραφία (υπερηχογράφημα της καρδιάς).

  Καρδιακές παθήσεις

  Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο αριθμός των καρδιαγγειακών παθήσεων αυξάνεται στον κόσμο. Η καρδιά είναι ένα σύνθετο όργανο που στην πραγματικότητα στηρίζεται (αν μπορεί να ονομαστεί ανάπαυση) μόνο στα διαστήματα μεταξύ καρδιακών παλμών. Οποιοσδήποτε πολύπλοκος και διαρκώς λειτουργικός μηχανισμός απαιτεί από μόνο του την πιο προσεκτική στάση και συνεχή πρόληψη.

  Απλά φανταστείτε τι τεράστιο φορτίο πέφτει στην καρδιά, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο ζωής μας και την άφθονη τροφή χαμηλής ποιότητας. Είναι ενδιαφέρον ότι το ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις είναι αρκετά υψηλό στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

  Τεράστιες ποσότητες των τροφίμων που καταναλώνονται από τον πληθυσμό των πλούσιων χωρών και η ατελείωτη αναζήτηση των χρημάτων, καθώς και οι σχετικές τάσεις καταστρέφουν την καρδιά μας. Ένας άλλος λόγος για την εξάπλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η έλλειψη άσκησης - καταστροφικά χαμηλή φυσική δραστηριότητα, η οποία καταστρέφει ολόκληρο το σώμα. Ή, αντίθετα, αδαείς γοητεία με έντονη άσκηση, συχνά συμβαίνει σε φόντο της καρδιακής νόσου, η παρουσία των οποίων οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακόμη και να καταφέρει να πεθάνουν δεξιά κατά το χρόνο των δραστηριοτήτων «ευεξίας».

  Ο τρόπος ζωής και η υγεία της καρδιάς

  Οι κύριοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων είναι:

  • Η παχυσαρκία.
  • Υψηλή αρτηριακή πίεση.
  • Αυξημένη χοληστερόλη αίματος.
  • Υποδοδυναμία ή υπερβολική άσκηση.
  • Άφθονα τρόφιμα χαμηλής ποιότητας.
  • Χαμηλή συναισθηματική κατάσταση και άγχος.

  Κάνετε την ανάγνωση αυτού του μεγάλου άρθρου ένα σημείο καμπής στη ζωή σας - να εγκαταλείψετε τις κακές συνήθειες και να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας.

  Πού είναι η ανθρώπινη καρδιά

  Όλοι γνωρίζουν ποια πλευρά της καρδιάς ενός ατόμου. Κανονικά, το μεγαλύτερο μέρος (δύο τρίτα) βρίσκεται στα αριστερά, καταγράφοντας ελαφρώς το χώρο στα δεξιά. Η θέση μπορεί να εξαρτάται από τη σωματική διάπλαση, την ηλικία και τα ανατομικά χαρακτηριστικά του οργανισμού.

  Το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

  Το σχήμα, το μέγεθος και τα όρια της καρδιάς

  Η καρδιά είναι το κύριο όργανο της παροχής αίματος, που έχει την εμφάνιση ενός μυϊκού σάκου. Το σχήμα του καθορίζεται από την κατάσταση των τόξων που σχηματίζουν άκρη.

  Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος των κύριων τμημάτων του σώματος, η σιλουέτα μπορεί να είναι:

  Χαρακτηριστικά της μορφής της αορτικής καρδιάς

  Η θέση του οργάνου στο στήθος είναι ασύμμετρη, βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και παραμορφώνεται. Ένα μικρό κομμάτι προεξέχει προς τα δεξιά. Οι πλευρές και η κορυφή καλύπτονται με περιοχές των πνευμόνων, το κάτω μέρος - το διάφραγμα. Το μέτωπο της καρδιάς προστατεύεται από το στήθος, πίσω - ένα σύμπλεγμα οργάνων μεταξύ του χώρου του αριστερού και δεξιού υπεζωκότα (mediastinum). Η αριστερή άκρη του οργάνου είναι στρογγυλεμένη (λόγω του πυκνού τοιχώματος της αριστερής κοιλίας) και η δεξιά άκρη είναι μυτερή.

  Τα μεγέθη μιας μυϊκής τσάντας είναι μεμονωμένα για κάθε άτομο.

  Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν οι μέσες τιμές:

  • η διαμήκης (η διαφορά από το πιο απομακρυσμένο σημείο του περιγράμματος μέχρι το επάνω μέρος της δεξιάς γωνίας) είναι 12-13 cm.
  • διάμετρο (το άθροισμα των μεγεθών του δεξιού και του αριστερού) - από 9-9,5 έως 10,5 cm.
  • (μέγεθος πλάτους της αγγειακής δέσμης) - 6-7 cm.

  Το μέγεθος της καρδιάς επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά (ανάπτυξη μυών). Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη καρδιά (300 g κατά μέσο όρο) από τις γυναίκες (περίπου 250 g).

  Η εικόνα της καρδιάς φαίνεται στην φωτογραφία.

  Υγιής ανθρώπινη καρδιά

  Καρδιά σύνορα

  Για τον προσδιορισμό του δεξιού, αριστερού, κατώτερου και ανώτερου ορίου, χρησιμοποιείται η μέθοδος κρούσης (με το δάχτυλό σας κτυπώντας την περιοχή των νευρώσεων από την άκρη του στέρνου προς το κέντρο). Με τέτοιο χειρισμό στην περιοχή του μυϊκού σάκου, σχηματίζεται ένας θαμπός ήχος (η απόληξη των πνευμόνων προκαλεί καθαρό ήχο), γεγονός που καθιστά δυνατή τη σταθεροποίηση των άκρων της θέσης του ζωτικού οργάνου.

  Πίνακας "Όρια της Καρδιάς"

  Σε 5 μεσοπλεύρια χώρο είναι η κορυφή της τσάντας μυών. Μετατοπίζεται περισσότερο προς τα μέσα κατά 1,5-2 εκατοστά από τη μεσακλειδιτική γραμμή (αριστερά).

  Θέση καρδιάς: αριστερά ή δεξιά

  Ο ζωντανός κινητήρας βρίσκεται στο πάνω μέρος του ανθρώπινου σώματος. Κανονικά, βρίσκεται στην αριστερή θωρακική κοιλότητα.

  Οι αποχρώσεις της τοποθέτησής της εξαρτώνται από την ανατομία (σύνθεση σώματος), την ηλικία και το φύλο και διαφέρουν σε τρεις βασικές διατάξεις:

  1. Οριζόντια ή εγκάρσια τοποθέτηση - σχεδόν ξαπλωμένη θέση της σκιάς της καρδιάς. Στην περίπτωση αυτή, η διάμετρος είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από τον μέσο όρο και η διαμήκης διάμετρος είναι μικρότερη. Η γωνία του άξονα της καρδιάς είναι 36-47 μοίρες. Η "μέση" έχει έντονο περίγραμμα. Το σχήμα της καρδιάς είναι σφαιρικό.
  2. Κάθετη - σχεδόν όρθια θέση της καρδιάς στο στήθος. Dlinnik περισσότερο από το συνηθισμένο, και η διάμετρος - λιγότερο. Ο άξονας της σιλουέτας της καρδιάς είναι κεκλιμένος σε 48-58 μοίρες. "Μέση" - εξομαλύνεται.
  3. Λοξή - η πιο κοινή θέση του ανθρώπινου "κινητήρα". Το σχήμα της σιλουέτας καρδιάς σε αυτή την περίπτωση είναι κοντά στο τρίγωνο. Το περίγραμμα της σκιάς εντοπίζεται ασθενώς. Ο άξονας του μυϊκού σάκου έχει κλίση 44-48 μοίρες.

  Η πιο κοινή θέση της ανθρώπινης καρδιάς

  Η θέση και το σχήμα του ανθρώπινου κινητήρα μπορεί επίσης να προσδιοριστεί από τη φυσιολογική δομή του σώματος. Στα άτομα με ευρύ και κοντό κλουβί, η καρδιά ανεβαίνει με ένα υψηλό διάφραγμα και σχεδόν πέφτει πάνω της, γεγονός που προκαλεί την οριζόντια θέση της.

  Αλλά για τους κατόχους του στενού και επιμήκους θώρακα, το διάφραγμα έχει χαμηλή στάση και συμβάλλει στην τάνυση του μυϊκού σάκου, μετακινώντας το σε μια κατακόρυφη θέση. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν άνθρωποι με σημάδια τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου τύπου - αυτή είναι η λοξή τοποθέτηση.

  Υπάρχει μια καρδιά στα δεξιά;

  Σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει μια δεξιά όψη της καρδιάς. Ο ανώμαλος σχηματισμός ενός οργάνου μπορεί να συμβεί ακόμα και στην προγεννητική περίοδο και παρά τη συνήθη ρύθμιση στα αριστερά, μπορεί να είναι στα δεξιά. Αυτή η ανωμαλία ονομάζεται δεξτροκαρδία ή μεταφορά, δηλαδή, υπάρχει μια προβολή καθρέφτη της καρδιακής σιλουέτας.

  Ανατομία και θέση της καρδιάς στους ανθρώπους

  Η ανατομία της καρδιάς είναι ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον τμήμα της επιστήμης της δομής του ανθρώπινου σώματος. Χάρη σε αυτό το όργανο, το αίμα ρέει μέσω των αγγείων μας και ως αποτέλεσμα, διατηρείται η ζωή ολόκληρου του οργανισμού. Επιπλέον, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα πιο γνωστό όργανο, το οποίο δεν μιλά μόνο στην εργασία και στο σπίτι, στο γραφείο του γιατρού και κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου στο πάρκο, αλλά και γραμμένο σε ιστορίες, ψαλμωδία σε στίχους και αναφερόμενο σε τραγούδια.

  Με τη θέση της καρδιάς ενός ατόμου είναι εξοικειωμένοι, ίσως, ο καθένας και από την παιδική ηλικία. Αυτό υπαγορεύεται από την αυξημένη προσοχή στο σώμα από διάφορες απόψεις, όχι απαραίτητα μόνο από την ιατρική πλευρά. Φαίνεται να σταματάει κάθε περαστικός και να θέτει μια ερώτηση σχετικά με τη θέση του κύριου οργάνου της αγάπης, που συχνά ονομάζεται καρδιά, και θα δώσει αμέσως μια απάντηση. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πουν μόνο μία φράση: "στο στήθος". Και τυπικά θα έχουν δίκιο. Ωστόσο, για το πού είναι ακριβώς η καρδιά, δεν έχουν ιδέα.

  Η θέση της καρδιάς στο στήθος

  Όπως αναφέρει η ανατομία, ο τόπος όπου βρίσκεται η καρδιά βρίσκεται στην κοιλότητα του θώρακα και έτσι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του οργάνου εντοπίζεται στα αριστερά και το μικρότερο είναι στα δεξιά. Δηλαδή η θέση του μπορεί να καλείται ασύμμετρη σε σχέση με το συνολικό χώρο του θώρακα.

  Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στην κοιλότητα του θώρακα, με την παγκόσμια έννοια, υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο οργάνων που βρίσκεται, όπως ήταν, μεταξύ των πνευμόνων, που ονομάζεται mediastinum. Η καρδιά με μεγάλα αγγεία καταλαμβάνει σχεδόν πλήρως το μεσαίο τμήμα της, λαμβάνοντας τραχεία, λεμφαδένες και κύριους βρόγχους στους γείτονες.

  Έτσι, η θέση της καρδιάς δεν είναι μόνο η θωρακική κοιλότητα, αλλά το μέσο του μεσοθωράκιου. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι δύο ορόφους ξεχωρίζουν στο μέσο του μεσοθωράκιο: το ανώτερο και το χαμηλότερο. Στο χαμηλότερο μέσο του μεσοθωράκιου, με τη σειρά του, υπάρχουν πρόσθια, μεσαία και οπίσθια τμήματα. Μια τέτοια διαίρεση έχει διαφορετικούς στόχους, για παράδειγμα, είναι πολύ βολικό όταν προγραμματίζει μια πράξη ή ακτινοθεραπεία και επίσης βοηθά στην περιγραφή του εντοπισμού της παθολογικής διαδικασίας και της θέσης των οργάνων. Με βάση αυτό, μπορούμε να πούμε ότι η θέση της καρδιάς στο στήθος πέφτει στο μεσαίο ΜΕΣ.

  Από τις πλευρές στο σώμα δίπλα στους πνεύμονες. Επίσης, καλύπτουν εν μέρει την εμπρόσθια επιφάνεια της, η οποία ονομάζεται sternocostal, και η οποία το όργανο είναι δίπλα στο πρόσθιο τοίχωμα της θωρακικής κοιλότητας. Η κάτω επιφάνεια είναι σε επαφή με το διάφραγμα και ως εκ τούτου έχει το όνομα του διαφράγματος.

  Για μια σαφή ιδέα για το πού βρίσκεται η καρδιά ενός ατόμου, δείτε την παρακάτω φωτογραφία:

  Σε αυτό μπορείτε να παρατηρήσετε το εν λόγω όργανο σε όλη του τη δόξα. Φυσικά, στην πραγματικότητα, όλα δεν φαίνονται πολύχρωμα όπως στην εικόνα, αλλά για κοινή κατανόηση δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, ίσως, να βρούμε.

  Το σχήμα και το μέγεθος της καρδιάς στους ανθρώπους

  Εκτός από τη θέση της καρδιάς, η ανατομία περιγράφει επίσης το σχήμα και το μέγεθος της. Πρόκειται για ένα κωνικό όργανο με βάση και κορυφή. Η βάση είναι στραμμένη προς τα επάνω, προς τα πίσω και προς τα δεξιά, και προς τα πάνω προς τα κάτω, μπροστά και προς τα αριστερά.

  Όσον αφορά το μέγεθος, μπορούμε να πούμε ότι στον άνθρωπο αυτό το όργανο είναι συγκρίσιμο με ένα πινέλο που σφίγγεται σε μια γροθιά. Με άλλα λόγια, το μέγεθος μιας υγιούς καρδιάς και το μέγεθος ολόκληρου του σώματος ενός συγκεκριμένου ατόμου συσχετίζονται μεταξύ τους.

  Σε ενήλικες, το μέσο μήκος ενός οργάνου κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 10-15 cm (συνήθως 12-13). Το πλάτος της βάσης από 8 έως 11, και ως επί το πλείστον 9-10 cm. Ταυτόχρονα, το μέγεθος του πρόσθιου τοιχώματος είναι 6-8 cm (συνήθως περίπου 7 cm). Το μέσο σωματικό βάρος φτάνει στα 300 γραμμάρια στους άνδρες. Στις γυναίκες, η καρδιά είναι ελαφρώς ελαφρύτερη - κατά μέσο όρο 250 g.

  Ανατομία της καρδιάς: η μεμβράνη του καρδιακού τοιχώματος

  Εκτός από τη γνώση σχετικά με την καρδιά ενός ατόμου, είναι επίσης απαραίτητο να έχουμε μια ιδέα για τη δομή αυτού του οργάνου. Δεδομένου ότι ανήκει στο κοίλο, υπάρχουν τοίχοι και μια κοιλότητα χωρισμένη σε θαλάμους σε αυτό. Στους ανθρώπους, έχουν κοιλίες και αίτια 4: 2 (αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα).

  Ο καρδιακός τοίχος αποτελείται από τρία κελύφη. Το εσωτερικό σχηματίζεται από επίπεδα κελιά και μοιάζει με λεπτό φιλμ. Το όνομά του είναι το ενδοκάρδιο.

  Η παχύτερη μεσαία μεμβράνη ονομάζεται μυοκάρδιο ή καρδιακός μυς. Η ανατομία είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτό το κέλυφος της καρδιάς. Στις κοιλίες, αποτελείται από 3 στρώματα, εκ των οποίων τα 2 είναι διαμήκη (εσωτερικά και εξωτερικά) και 1 κυκλικά (μεσαία). Στο αίθριο, ο καρδιακός μυς έχει δύο στρώματα: εσωτερική διαμήκη και κυκλική εξωτερική. Αυτό το γεγονός προκαλεί μεγαλύτερο πάχος του τοιχώματος των κοιλιών σε σύγκριση με τους κόλπους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τοίχωμα της αριστερής κοιλίας είναι πολύ παχύτερο από το δεξί. Αυτή η ανατομία της ανθρώπινης καρδιάς εξηγείται από την ανάγκη για περισσότερη προσπάθεια να ωθηθεί το αίμα στον μεγάλο κύκλο ροής αίματος.

  Το εξωτερικό περίβλημα είναι γνωστό ως επικάρδιο, το οποίο στο επίπεδο των μεγάλων αγγείων μεταφοράς αίματος περνά στο λεγόμενο περικαρδιακό σάκο, γνωστό ως περικάρδιο. Ανάμεσα στο περι-και το επικάρδιο είναι η κοιλότητα του περικαρδιακού σάκου.

  Ανατομία της καρδιάς: αγγεία και βαλβίδες

  Στη φωτογραφία, όπου βρίσκεται η καρδιά, τα σκάφη της είναι επίσης ορατά. Ορισμένοι κρατιούνται σε ειδικά αυλάκια στην επιφάνεια του σώματος, άλλοι προέρχονται από την καρδιά και άλλοι μπαίνουν.

  Στο εμπρόσθιο τμήμα, καθώς και στην κάτω κοιλιακή επιφάνεια υπάρχουν διαμήκεις μεσοκοιλιακές αυλακώσεις. Υπάρχουν δύο από αυτά: εμπρός και πίσω. Πηγαίνουν προς τα πάνω. Και ανάμεσα στους άνω (αίθριο) και κάτω (κοιλιακούς) θαλάμους του σώματος είναι το λεγόμενο στεφανιαίο σούκο. Σε αυτές τις αύλακες βρίσκονται τα κλαδιά των δεξιών και αριστερών στεφανιαίων αρτηριών που τροφοδοτούν το αίμα κατευθείαν στο εν λόγω όργανο.

  Εκτός από τα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς, η ανατομία διακρίνει επίσης τους μεγάλους αρτηριακούς και φλεβικούς κορμούς που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτό το όργανο.

  Συγκεκριμένα, η κοίλη φλέβα (μεταξύ των οποίων διακρίνεται ο ανώτερος και ο κατώτερος), εισέρχεται στο δεξιό κόλπο. τον πνευμονικό κορμό που εκτείνεται από τη δεξιά κοιλία και μεταφέρει φλεβικό αίμα στους πνεύμονες. πνευμονικές φλέβες που φέρνουν αίμα από τους πνεύμονες στον αριστερό κόλπο. και τέλος, η αορτή, με την απελευθέρωση της οποίας από την αριστερή κοιλία αρχίζει ένας μεγάλος κύκλος ροής αίματος.

  Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που αναδεικνύει η ανατομία της καρδιάς είναι οι βαλβίδες, το σημείο προσάρτησης του οποίου είναι ο λεγόμενος σκελετός της καρδιάς, που αντιπροσωπεύονται από δύο ινώδεις δακτυλίους που βρίσκονται ανάμεσα στους άνω και κάτω θαλάμους.

  Υπάρχουν τέσσερις τέτοιες βαλβίδες συνολικά, μία από τις οποίες ονομάζεται τριγλώπινη ή δεξιά κολποκοιλιακή. Αποτρέπει την επαναφορά αίματος από τη δεξιά κοιλία.

  Μια άλλη βαλβίδα καλύπτει το άνοιγμα του πνευμονικού κορμού, το οποίο εμποδίζει το αίμα να ρέει πίσω από αυτό το αγγείο μέσα στην κοιλία.

  Η τρίτη - η αριστερή κολποκοιλιακή βαλβίδα - έχει μόνο δύο βαλβίδες και επομένως καλεί το διπλάσιο. Το άλλο του όνομα είναι η μιτροειδής βαλβίδα. Χρησιμεύει ως φραγμός κατά της ροής αίματος από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία.

  Η τέταρτη βαλβίδα βρίσκεται στην έξοδο της αορτής. Το καθήκον του δεν είναι να αφήσει το αίμα να επιστρέψει στην καρδιά.

  Σύστημα καρδιακής αγωγής

  Μελετώντας τη δομή της καρδιάς, η ανατομία δεν παραβλέπει τις δομές που παρέχουν μία από τις κύριες λειτουργίες αυτού του οργάνου. Διακρίνει το λεγόμενο αγώγιμο σύστημα, συμβάλλοντας στη μείωση του μυϊκού του στρώματος, δηλ. δημιουργώντας ουσιαστικά έναν καρδιακό παλμό.

  Τα κύρια συστατικά του συστήματος αυτού είναι οι κόλποι του κόλπου, οι κολπικοί και οι κολποκοιλιακοί κόμβοι, η κολποκοιλιακή δέσμη με τα πόδια, καθώς και η διακλάδωση που εκτείνεται από αυτά τα πόδια.

  Ο κόμβος του sinoatrial ονομάζεται βηματοδότης, διότι μέσα του δημιουργείται η ώθηση, δίδοντας εντολή να μειώσει τον καρδιακό μυ. Βρίσκεται κοντά στον τόπο όπου η ανώτερη κοίλη φλέβα περνά στο δεξιό κόλπο.

  Εντοπισμός του κολποκοιλιακού κόμβου στο κάτω μέρος του διατοριακού διαφράγματος. Στη συνέχεια έρχεται μια δέσμη, χωρισμένη σε δεξιό και αριστερό πόδι, δημιουργώντας πολυάριθμα κλαδάκια που πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη του οργάνου.

  Η παρουσία όλων αυτών των δομών παρέχει τέτοια φυσιολογικά χαρακτηριστικά της καρδιάς όπως:

  • Ρυθμική παλμική γενιά.
  • συντονισμός κολπικών και κοιλιακών συσπάσεων.
  • σύγχρονη συμμετοχή στη διαδικασία συστολής όλων των κυττάρων του μυϊκού στρώματος των κοιλιών (που οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστολών).

  Πού είναι η καρδιά ενός ατόμου;

  Ένα από τα πιο σημαντικά εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος είναι η καρδιά. Αυτό είναι που προκαλεί το αίμα μας να περάσει σε όλο το σώμα και να μεταφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε όλα του τα μέρη. Ακόμη και στην αρχαιότητα, όταν η ανθρώπινη ανατομία μελετήθηκε ελάχιστα, ένας σημαντικός ρόλος είχε ήδη ανατεθεί στην καρδιά. Περιγράφηκε στους αρχαίους μύθους και θρύλους - θυμηθείτε την ιστορία του Ντάνκο, ο οποίος έσχισε την καρδιά του για να αγιάσει το δρόμο προς έναν αμφίβολο λαό. Από εκείνη τη στιγμή, όλα τα καλύτερα συναισθήματα που είναι εγγενή στον άνθρωπο: αγάπη, θάρρος, ευγένεια, θάρρος αποδόθηκαν σε αυτό το εσωτερικό όργανο.

  Πιθανώς κανείς δεν θα αμφιβάλλει για το γεγονός ότι όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα φαίνεται να περνούν από την καρδιά. Λένε ότι αγαπούν με όλη τους την καρδιά και τους μισούν. Όταν είναι λυπηρό φαίνεται να κλαψουρίζει, και όταν χαίρεται με χαρά μαζί σας. Το ίδιο το αίσθημα της αγάπης έλαβε μια εικόνα της καρδιάς (αν και δεν αντανακλά επαρκώς το πραγματικό ανατομικό σχήμα). Αλλά το γεγονός ότι το πιο σημαντικό ανθρώπινο συναίσθημα για την αγάπη, προέρχεται από την καρδιά, παραμένει σημαντικό.

  Η καρδιά είναι το πιο σημαντικό ανθρώπινο όργανο, η κατάσταση του οργανισμού καθορίζεται συχνά από τη δουλειά του. Εάν ο ρυθμός είναι σπασμένος, τότε αυτά είναι προφανή σημάδια κάποιου είδους καρδιακής νόσου, που στο μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή - ξαφνική διακοπή του οργάνου. Είναι δύσκολο να υποτιμηθεί η χρησιμότητα και η σημασία του εσωτερικού οργάνου, αναγκάζοντας το αίμα να κυκλοφορήσει. Ακόμα παραμένει ένα μυστήριο που τον κάνει να νικήσει. Μεταξύ των επιστημόνων, υπάρχει μια διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο καρδιακός παλμός προκαλεί κόλπο κόλπων που βρίσκεται μέσα στην καρδιά, αλλά δεν έχει ανιχνευθεί ακόμη ανατομικά.

  Πού είναι η καρδιά ενός ατόμου - το πιο σημαντικό όργανο για την κυκλοφορία του αίματος

  Η καρδιά είναι ένα σώμα που αποτελείται από 4 θαλάμους που χωρίζονται από βαλβίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας διέρχονται από 7 έως 10 χιλιάδες λίτρα, δηλαδή 3 150 000 λίτρα ετησίως. Είναι απαραίτητο να αντιπροσωπεύσουμε την πορεία της κίνησης του αίματος στο ανθρώπινο σώμα - αρχίζει στο δεξιό κόλπο, όπου περνά στη δεξιά κοιλία. Από τη δεξιά κοιλία, το αίμα εισέρχεται στο πνευμονικό κορμό, μέσω του οποίου εισέρχεται αίμα στους πνεύμονες, όπου συμβαίνει ανταλλαγή αερίων και το οξυγόνο εισέρχεται στο αίμα. Μετά την πραγματοποίηση της ανταλλαγής αερίων, το αίμα ρέει μέσω των πνευμονικών αρτηριών, αλλά στο αριστερό αίθριο. Αφού περάσει από μια δικλειστή βαλβίδα, το αίμα εισέρχεται στην αριστερή κοιλία και από εκεί μέσω της αορτικής βαλβίδας εισέρχεται στην αορτή. Μέσω της αορτής, το αίμα ξεκινά την κυκλοφορία του σε όλα τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, εκτελώντας τη λειτουργία μεταφοράς για τα θρεπτικά συστατικά.

  Πού είναι τα άλλα όργανα ενός ατόμου, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο - Πού είναι η σπλήνα;

  Δυστυχώς, η καρδιά, όπως κάθε άλλο ανθρώπινο όργανο, μπορεί να είναι επιρρεπής σε παθήσεις που επηρεάζουν σημαντικά την υγεία του σώματος στο σύνολό του. Οι πιο συχνές καρδιακές παθήσεις περιλαμβάνουν: καρδιακή ανεπάρκεια; καρδιακά ελαττώματα; αρρυθμία; κολπική μαρμαρυγή, στηθάγχη, ισχαιμική καρδιακή νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενδοκαρδίτιδα, διασταλμένη καρδιομυοπάθεια, καρδιογενές σοκ.

  Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι καρδιακή νόσο όταν δεν επεξεργάζεται επαρκώς το αίμα, εξαιτίας της οποίας δεν έχουν όλες οι ωφέλιμες ουσίες χρόνο να φτάσουν στα απαραίτητα ανθρώπινα όργανα. Αυτό είναι γεμάτο με συνεχή δύσπνοια, κυκλοφορία του αίματος, παραβίαση του μεταβολισμού.

  Οι παθολογικές ανωμαλίες της ανθρώπινης καρδιάς από τον κανόνα αποδίδονται σε καρδιακές βλάβες. Χωρίζεται σε δύο τύπους: αποκτώμενα και συγγενή ελαττώματα. Οι αποκτημένες καρδιακές ανωμαλίες που προκαλούνται από αλλαγές στις βαλβίδες στην εσωτερική κυκλοφορία αναφέρονται ως ελαττώματα που έχουν αποκτηθεί. Εμφανίζεται συνήθως μετά από μολυσματικές ασθένειες, επανεκκίνηση και επέκταση των θαλάμων, καθώς και φλεγμονή ή βλάβη σε αυτοάνοσες αντιδράσεις.

  Αρρυθμία της καρδιάς - παραβίαση του ρυθμού του καρδιακού παλμού, που προκαλείται από την παθολογία του συστήματος καρδιακής αγωγής. Σύμφωνα με την απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), η αρρυθμία είναι οποιοσδήποτε καρδιακός ρυθμός που έχει μια παθολογία, δηλαδή, διαφορετική από την κανονική.

  Πού είναι τα θηλυκά εξαρτήματα, διαβάστε το άρθρο - Πού είναι οι ωοθήκες στις γυναίκες;

  Ίσως θα σας ενδιαφέρει επίσης να δείτε - Πού είναι το προσάρτημα;

  Η καρδιά είναι το πιο σημαντικό όργανο του ανθρώπου.

  • Η στηθάγχη (ή όπως συχνά ονομάζεται στηθάγχη) είναι μια κρίση της καρδιάς που προκύπτει από την έλλειψη οργάνου οξυγόνου. Η στηθάγχη είναι χαρακτηριστική για τους κατοίκους μεγάλων, μολυσμένων πόλεων. Χαρακτηρίζεται από τον πιεστικό πόνο στο εσωτερικό του θώρακα, αλλά με σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να μην είναι αισθητό.
  • Ασθένεια στεφανιαίας αρτηρίας - εξασθενημένη παροχή αίματος στο μεσαίο μυ της καρδιάς - μυοκάρδιο λόγω βλάβης στις στεφανιαίες αρτηρίες. Η συνέπεια της στεφανιαίας νόσου είναι συχνά το έμφραγμα του μυοκαρδίου - μια αιχμηρή νέκρωση του μεσαίου μυός εξαιτίας της έλλειψης αίματος.
  • Η ενδοκαρδίτιδα είναι μια καρδιακή πάθηση που παρουσιάζεται με τη μορφή φλεγμονής της εσωτερικής επένδυσης της καρδιάς - ενδοκαρδίου. Εμφανίζεται ως αποτέλεσμα σοβαρών λοιμώξεων. Η ανάπτυξη μπορεί να είναι άμεση και σχετικά σταδιακή.

  Το επίπεδο της σύγχρονης ιατρικής επιτρέπει την πιο σύνθετη χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς για όσους έχουν ανάγκη. Η λειτουργία είναι εξαιρετικά δαπανηρή, επειδή έχει πολλές αποχρώσεις - είναι δύσκολο να βρεθεί εγκαίρως ένα άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση κλινικού θανάτου και κατάλληλο τύπο αίματος.

  Η καρδιά είναι όργανο, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει και να το φροντίσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά συμπλέγματα βιταμινών, σκοπός των οποίων είναι να στηρίξουν το έργο της καρδιάς. Αν έχετε κάποιες ανησυχίες σε έναν τόπο όπου βρίσκεται η καρδιά ενός ατόμου, είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Ο ειδικός θα επιλέξει για σας την πιο βέλτιστη επιλογή αποκατάστασης για αυτό το πολύτιμο σώμα.

  Πού τραυματίζει η καρδιά

  Όπου η καρδιά πονάει - ζητούν από πολλούς που έχουν κάτι στο στήθος. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε τίποτα σε αυτό το ερώτημα για ένα άτομο που δεν καταλαβαίνει, τώρα η καρδιά είναι στον πόνο ή την οστεοχονδρόζη, για παράδειγμα.

  Αλλά τι να πει κανείς για ένα απλό άτομο, ένας γιατρός είναι μερικές φορές δύσκολο να κάνει μια διάγνωση χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.

  Καρδιά όπου είναι και πόσο πονάει:


  Κοιτάξτε την εικόνα στην αρχή του άρθρου · το συγκεκριμένο αναζητήσατε για να δείτε όλες τις ζώνες, πόνους στην καρδιά σας.

  Θέλω να τον κοιτάξετε πολύ προσεκτικά, αν αυτές είναι περιοχές του πόνου σας, σηκωθείτε και αμέσως πηγαίνετε στο γιατρό. Πρέπει να προστατεύσετε τον κινητήρα σας - η καρδιά σας θα σπάσει, θα είναι δύσκολο να διορθωθεί.

  Πού είναι η καρδιά, νομίζω ότι όλοι ξέρουν. Αριστερά κάτω από το στήθος, βάλτε το χέρι σας και ακούστε ίσως να χτυπάει. Κανονικά, δεν πρέπει να τον ακούμε. Οι κτύποι πρέπει να είναι σαφείς, χωρίς διακοπή.

  Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, στον γιατρό ένα άτομο παραπονιέται για πόνους στο στήθος, υποβλήθηκε σε ένα καρδιογράφημα - είναι φυσιολογικό. Τι, λοιπόν, πονάει στο στήθος; Μερικές φορές δεν είναι καρδιολόγος, αλλά απαιτείται ορθοπεδικός ή νευρολόγος.

  Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας προειδοποιήσω δεν είναι ποτέ να χάσετε τα πρώτα κουδούνια των θωρακικών πόνων. Αυτό αργότερα θα μάθετε εάν πονάει η καρδιά ή η σπονδυλική σας στήλη, στην αρχή της εξέτασης. Με την αδράνεια σας, χάνετε την ώρα που μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας.

  Πού η καρδιά βλάπτει τη φωτογραφία:

  Κοιτάξτε, εδώ είναι η καρδιά μας, η ζώνη αυτή επισημαίνεται.

  Έτσι αρχίζει να βλάπτεται κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, να δίνεται προσοχή στα σημεία πόνου, ποτέ να αγνοεί τη βοήθεια των γιατρών. Ξέρτε ότι μπορεί να σας κοστίσει τη ζωή.

  Δώστε προσοχή στη ζώνη του πόνου σε μια φοβερή ασθένεια - έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αν έχετε πόνο σε αυτές τις περιοχές, καλέστε αμέσως ένα ασθενοφόρο.

  Δεν είναι λιγότερο εντυπωσιακό σύμπτωμα αλλαγών στα αγγεία - στηθάγχη. Κοιτάξτε και θυμηθείτε πού πονάει η καρδιά σας με στηθάγχη. Επιλέγονται δύο εικόνες για πιο ακριβείς ζώνες.

  Μια άλλη εικόνα της θέσης των ζωνών με επιθέσεις stenocardia.

  Όταν η καρδιά πονάει, τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση εξέταση:

  • Στο στήθος σας αισθάνεστε μια ελαφρά αίσθηση τσούξιμο.
  • Βαρύτητα στο στήθος.
  • Ξαφνικός, μαχαιρός πόνος.
  • Η εισπνοή δεν είναι αρκετή.
  • Κεφαλές περιστροφής.
  • Το στήθος μου καίει και πόνους.

  Συρραφή οξύ πόνο:

  Ξέρετε έναν τέτοιο πόνο; Σαν μια βελόνα για μερικά δευτερόλεπτα κολλημένη στην καρδιά. Μερικές φορές αυτό συνεχίζεται για αρκετό καιρό.

  Τι σημαίνει αυτός ο πόνος:

  Η πιο πιθανή στηθάγχη εκδηλώνεται σε έλλειψη οξυγόνου στον ίδιο τον καρδιακό μυ, υποφέρει.

  Μπορεί να βοηθήσει:

  Αλλαγή τρόπου ζωής. Σταματήστε το κάπνισμα, πίνετε, τρώτε λίγο. Τα τρόφιμα μόνο υγιή. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Η κίνηση είναι το σύνθημά σας. Για να αφαιρέσετε την επίθεση χρειάζεστε είτε έγκαινολ ή νιτρογλυκερίνη. Μερικοί ασθενείς δεν το ανέχονται.

  Στήθος:

  Ακριβής μετάδοση λέξεων - σαν να βρισκόταν κάτι στο στήθος. Έτσι είναι και η καρδιονουρία. Ο λόγος είναι μακρύς, εξαντλητικός στρες.

  Μπορεί να βοηθήσει:

  Μάθετε να μην αντιδράτε βίαια σε κάθε είδους ανοησίες, όπως κάποιος δεν λέει ή κάνει κάτι. Όλα τα ψυχώ μας δεν είναι μάταια για τα σκάφη, ακολουθούμενα από μυς.

  Περπατήστε περισσότερο, μπορείτε να τοποθετήσετε διανοητικά ένα γυάλινο τοίχο ανάμεσα στον εαυτό σας και έναν ανεπιθύμητο συνομιλητή. Βοηθά με σιγουριά.

  Εάν τονίζετε - μην καθίσετε ή ξαπλώνετε. Πηγαίνετε έξω, περπατήστε μέχρι να σας καταλάβει η κόπωση. Είναι αδύνατο να παραμείνετε αδρανείς υπό την πίεση.

  Αν δεν αποστασιοποιηθείτε τη νύχτα, φροντίστε να πάρετε οποιοδήποτε καταπραϋντικό τσάι ή χάπι από βότανα (βαλεριάνα, μέντα, μητέρα). Μην καθυστερείτε το άγχος για τις ημέρες - είναι επικίνδυνο. Επίλυση προβλημάτων αμέσως επί τόπου. Μην ξεχάσετε τις βιταμίνες και τα μέταλλα.

  Όταν η καρδιά πονάει, καταλαβαίνουμε περαιτέρω:

  Dizzy:


  Όταν πρέπει να λυγίσετε ή να αλλάξετε τη θέση του σώματος, τα πάντα επιπλέουν ξαφνικά κάπου. Αρχίζει να αισθάνεται άρρωστος. Μετρήστε αμέσως την πίεση, αν είναι φυσιολογική, απλά ξαπλώνετε. Αν το κεφάλι σας δεν σταματήσει να περιστρέφεται, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

  Με αυξημένο τονωτικό, πάρτε επιπλέον καπτοπρίλη ή λισινοπρίλη.

  Δοκιμάστε εάν δεν έχετε διαγνώσει ότι η ασθένειά σας πρέπει να είναι αμέσως. Έτσι εκδηλώνεται η υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση) ή το αντίστροφο, η πίεση έχει μειωθεί.

  Πόνος στο στήθος και καύση:

  Η συσσώρευση του πόνου, η καύση, η αίσθηση της πίεσης της καρδιάς ενώνουν τα συμπτώματα αυτά. Αίσθημα συμπιέσεως.

  Μπορεί να δώσει κάτω από την αριστερή ωμοπλάτη, πολύ συχνά στο αριστερό χέρι, καθώς και στην κάτω γνάθο.

  Τα συμπτώματα συνοδεύονται από έλλειψη αέρα, γρήγορο παλμό και φόβο. Ο ασθενής σκληραίνει σε ένα μέρος.

  Αυτό το σύμπτωμα υποδηλώνει μια σοβαρή καρδιακή νόσο, τις αποκλίσεις της. Η στεφανιαία νόσο - έτσι καλείται. Ο ένοχος είναι χαμηλής χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας (κακή χοληστερόλη).

  Αντιμετωπίστε τη νόσο συνεχώς και σοβαρά. Με την ανεπεξέργαστη ασθένεια μέσα σε λίγα χρόνια θα έχετε την προαναφερθείσα δέσμη ασθενειών.

  Στηθάγχη, καρδιακή νεύρωση, υπέρταση, θα αναπτυχθούν σπασμοί. Η πίεση θα αρχίσει να πηδάει πάνω και κάτω.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ένα καρδιογράφημα, γυρίστε σε εξετάσεις για χοληστερόλη και ζάχαρη. Αντιμετωπίστε με μια σοβαρή προσέγγιση. Καλά βοηθήστε μεθόδους λαϊκής θεραπείας. Το κυριότερο είναι η υγιεινή διατροφή και ο αθλητισμός.

  Φροντίστε να θρέψετε τον καρδιακό μυ με κάλιο και μαγνήσιο. Από τα προϊόντα υπάρχουν πολλές μπανάνες, τυρί cottage, αποξηραμένα βερίκοκα, μήλα, τεύτλα και καρότα.

  Δύσπνοια, οίδημα:

  Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ένας ασθενής είναι να αφαιρέσει το αλάτι από το τραπέζι και να το χρησιμοποιήσει. Δεύτερον, αυστηρή τήρηση της θεραπείας. Είναι δύσκολο να σπάσει η καρδιά. Κάνε τη ζωή ευκολότερη γι 'αυτόν επίσης.

  Άλλες αιτίες του καρδιακού άλγους είναι:


  Τέτοιοι πόνοι είναι πολύ συχνές σε άλλες ασθένειες:

  1. Μυοκαρδίτιδα (φλεγμονή του καρδιακού μυός - οι ένοχοι των βακτηρίων και των ιών).
  2. Περικαρδίτιδα (φλεγμονή της καρδιάς πουκάμισο).

  Οι θερμοκρασίες μπορεί να αυξηθούν και δεν σχετίζονται με σωματική άσκηση. Κατά τη λήψη νιτρογλυκερίνης, ο πόνος δεν πάει μακριά.

  1. Οστεοχόνδρωση της θωρακικής μας σπονδυλικής στήλης. Η φύση αυτού του πόνου απομακρύνεται με ιβουπροφαίνη, δικλοφενάκη, ινδομεθακίνη.
  2. Η μεσοστολική νευραλγία και μυαλγία δίνουν συμπτώματα καρδιακού πόνου. Όταν πιέζετε τους μυς μεταξύ των πλευρών, θα αισθανθείτε έντονο πόνο. Με μια βαθιά αναπνοή, γίνεται ισχυρότερη ή μια αλλαγή στη θέση του σώματος. Χρειάζεται αναισθησία.
  3. Ασθένειες του οισοφάγου, έλκη στομάχου προκαλούν επίσης πόνο στην καρδιά.
  4. Γαστρίτιδα ή χοληκυστίτιδα. Αυτός ο πόνος επιδεινώνεται πριν ή μετά την κατάποση και τη σύνθεση των τροφίμων.
  5. Τα ελαττώματα της καρδιάς και οι νευρώσεις προκαλούν επίσης καρδιακό πόνο.

  Υποχρεωτική εξέταση είναι απαραίτητη για οποιεσδήποτε δυσάρεστες συνθήκες στην καρδιά, για να γνωρίζετε ακριβώς τι είναι μαζί σας.

  Όταν η καρδιά του ατόμου πονάει, πώς να τον βοηθήσετε:

  Παρακάτω θα γράψω μια λίστα με σοβαρές συνήθειες που πρέπει να εγκαταλείψετε και να εισαγάγετε στη ζωή σας εκείνους που είναι απαραίτητοι για μια υγιή καρδιά.

  Πολύ επικίνδυνο:

  Φάτε μέχρι την απόρριψη: πολύ επικίνδυνο για την καρδιά, ακόμα και αν δεν υπάρχει ένα γραμμάριο υπερβολικού βάρους. Το φορτίο στην κοιλιακή κοιλότητα αυξάνεται, η καρδιά αρχίζει να λειτουργεί με διπλό φορτίο.

  Οι επιθέσεις καρδιάς στο τραπέζι γίνονται όλο και πιο συχνές.

  Είναι επικίνδυνο να έχεις στη διατροφή κόκκινο κρέας:

  Είναι μια πηγή κακής χοληστερόλης. Τέτοιο κρέας - χοιρινό, αρνί, βόειο κρέας περιέχουν κορεσμένα λιπαρά - μια τεράστια ποσότητα χοληστερόλης. Οι υγιείς άνθρωποι είναι λίγο στο τραπέζι και όχι περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Δεν θα μιλήσουμε για τους άρρωστους, όλα είναι γραμμένα παραπάνω.

  Καθίστε πολύ μπροστά από την τηλεόραση:

  Και ο υπολογιστής είναι επίσης επικίνδυνος. Μερικές φορές ένα άτομο δεν κινείται για αρκετές ώρες. Τι είδους υγεία είναι;

  Σε ένα άτομο που κάθεται, το σάκχαρο του αίματος αυξάνεται, ο μεταβολισμός διαταράσσεται. Και όχι μόνο αυτό - η κυκλοφορία του αίματος - η βάση της ανθρώπινης ζωής - είναι παραπαίουσα.

  Όταν καθίσετε, η ροή του αίματος διαταράσσεται στα άκρα. Το να το παχύνετε και οι θρόμβοι αίματος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα σας κρατήσουν να περιμένετε.

  Κρατήστε τα δόντια σας καθαρά:

  Είναι επικίνδυνο να μην τα καθαρίσετε. Γιατί Υπάρχει τεράστια ποσότητα βακτηρίων στο στόμα. Οδηγούν σε αιμορραγία των ούλων, τα βακτήρια εισέρχονται ήρεμα στην κυκλοφορία του αίματος, στη συνέχεια στην καρδιά.

  Έχει αποδειχθεί ότι σχηματίζονται θρόμβοι αίματος και το πάχος του αίματος. Ένας αποσπασμένος θρόμβος οδηγεί σε καρδιακή προσβολή, πνευμονική εμβολή ή θάνατο αμέσως.

  Όταν η καρδιά πονάει, καθορίστε τις αιτίες του πόνου:


  Είναι επικίνδυνο στη διατροφή να μην έχουν φρούτα και λαχανικά:

  Περιέχουν βιταμίνες, μικροστοιχεία, πηκτίνες, ίνες. Χωρίς αυτή τη σύνθεση, η καρδιά δεν θα είναι ποτέ υγιής.

  Δώστε προσοχή στο ροχαλητό:

  Η παρουσία του μιλάει πάντα για καρδιακές παθήσεις. Η διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν είναι ασυνήθιστη.

  Είναι επικίνδυνο να κάνεις πολλά αθλήματα αμέσως:

  Συχνά συμβαίνει ότι ένα άτομο αποφάσισε να παίξει σπορ και αμέσως από το ρόπαλο. Θέλω αμέσως, αμέσως να χάσουν βάρος, τραβήξτε προς τα πάνω, φαίνονται καλά.

  Ακούσια, ξεχνώντας το βάρος του, η μη εκπαιδευμένη καρδιά αρχίζει να τρέχει, κάνει ασκήσεις, πηγαίνει στο μπάνιο και στη σάουνα. Και τι γίνεται με την καρδιά; Είναι σε σοκ. Τι συμβαίνει με τον δάσκαλο, είναι έξω από το μυαλό του;

  Πρέπει να θυμόμαστε - ένα τέτοιο φορτίο είναι ένα τεράστιο στρες για την καρδιά. Μερικές φορές κάνουν πριν από μια καρδιακή προσβολή. Η καρδιά δεν μπορούσε να αντισταθεί.

  Όταν η καρδιά πονάει, το αποτέλεσμα:

  Ένας υγιής τρόπος ζωής είναι απαραίτητος για όλους μας. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε και να συνεχίσετε τα φορτία σταδιακά, σταδιακά. Όσο μεγαλύτερος είναι ένα άτομο, τόσο πιο εύκολο είναι να είσαι φορτωμένο. Hush going, θα συνεχίσετε.

  Ελπίζω ότι δεν σας φοβήθηκα πολύ, η ζωή συμβαίνει ακόμα πιο σοβαρά. Τώρα ξέρετε πού πονάει η καρδιά, πού είναι και πόσο πονάει.

  Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω πάλι, για οποιοδήποτε πόνο στην καρδιά ή την περιοχή της, αμέσως στον γιατρό. Δεν χρειάζεστε καμία λαϊκή θεραπεία, βότανα και εγχύσεις. Όταν γνωρίζετε τη διάγνωσή σας, τότε όλα αυτά θα λειτουργήσουν.